CONSELLS

DIRECCIÓ
  • Quins símptomes es donen en cas d'una alineació de direcció incorrecta?

    El vehicle deriva cap a un costat en circular en línia recta.

    Duresa anormal de la direcció.

    Els pneumàtics es desgasten de manera irregular per les vores interiors o bé per les exteriors.