EQUIPAMENT

L'equipament modern i complet amb què comptem ens permet oferir tots els serveis que requereix el vostre vehicle i ens possibilita intervenir en qualsevol dels sistemes incorporats.

Maquinària, elevadors, equips de diagnosi varis, analitzadors de gasos,servei de pneumâtics, alineació de direccio,carrega aire condicionat, etc.